Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przy korzystaniu ze strony internetowej

 www.twojaperuka.pl

 

 

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych Użytkowników zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników
w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.twojaperuka.pl

 

 1. Nasza spółka

Administratorami danych osobowych Użytkownika jest NAH sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-109) przy
ul. A. Gaudiego 6, posiadająca nr NIP: 6312596098, zwana dalej „Spółką”.

    2. Kontakt z nami

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników proszę pisać do nas na adres e-mail: sklep@nah.com.pl lub na nasz adres pocztowy: NAH sp. z o. o. Gliwice (44-109) przy ul. A. Gaudiego 6.

    3. Cel przetwarzania danych

Dane Użytkowników przetwarzamy w celu:

 1. odpowiedzi na wiadomość lub w celu rozwiązania problemu zgodnie z intencją Użytkowników
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych
 3. przesyłania newsletterów, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

Podanie przez Użytkowników danych jest dobrowolne, jednakże, jeśli Użytkownik nie poda ich nie będziemy mogli odpowiedzieć na jego wiadomość lub w inny sposób spełnić jego żądania.

    4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust 1 lit a, f RODO, tj.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Udzielenie Użytkownikowi odpowiedzi na zadane nam pytanie lub rozwiązanie problemu zgodnie z jego wolą oraz prowadzenie naszego marketingu stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zdefiniowany w art.6 ust 1 lit f RODO. Jeśli udzielona została nam zgoda przez Użytkownika, podstawą wówczas jest ta zgoda zdefiniowana w art. 6 ust 1 lit a RODO.

    5. Podmioty, którym przekazujemy dane

Dane Użytkownika przekażemy podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych dla nas, jak również dostawcom narzędzi służącym do analityki działania strony. Jeśli Użytkownik jest naszym klientem to wówczas jego dane przekazywane są księgowej do celów rozliczeń. Czasami dane Użytkownika będą przekazywane firmom kurierskim zgodnie z intencją Użytkowania.

    6. Czas przetwarzania danych

Dane Użytkownika będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na jego pytanie lub rozwiązania poruszonej przez niego kwestii, jak również przez czas potrzebny do prowadzenia przez nas działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo do czasu wykonania zawartych umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

    7. Sprzeciw wobec przetwarzania danych Użytkownika

Po przekazaniu nam danych Użytkownik może sprzeciwić się ich przetwarzaniu:

 • bez uzasadnienia - gdy przetwarzamy dane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • z uzasadnieniem opartym na szczególnej sytuacji Użytkownika - na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów.

    8. Uprawnienia podmiotów danych:

 Uprzejmie informujemy, że Użytkownik posiada prawo do:

 • dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • do bycia zapomnianym w wypadku, gdy pozwalają na to inne przepisy prawa
 • przenoszenia danych osobowych
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    9. Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl